ข่าวสาร

เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโ …

เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี Read More »

สามีจิกรรมหลวงพ่อพระวชิรปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ทำกิจกรรมสามีจิกรรมพร …

สามีจิกรรมหลวงพ่อพระวชิรปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง) Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า …

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ Read More »

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ขอน้อมถวายสักการะ พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙) ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ “พระพรหมวชิรเมธาจารย์” เจ้าคณะภาค ๑๖

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปริยัตยาภรณ์

กิจกรรมการถวายเที่ยนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้ …

กิจกรรมการถวายเที่ยนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ผู้มีจิตศรัทธามอบทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ขอขอบคุณท่านผู้ผู้ใจบุญเป็นชาวจังหวัดระนอง มีจิตศรัทธาม …

ผู้มีจิตศรัทธามอบทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี Read More »

ประกาศรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายชื่อตรวจรายงานความก้าวหน้า

Scroll to Top