Author name: IT MCUST

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เ …

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ การคืนประโยชน์ให้ชุมชน การปล่อยลูกปูม้าคืน …

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ Read More »

ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

        ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ …

ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ Read More »

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ร่วมงานบำเพญกุศลศพโยมแม่ท่านพระครูสุกิตติบัณฑิต รศ.ดร. …

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ Read More »

กิจกรรมปรับแผนพัฒนา ระยะ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

         กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับแผนพัฒนามหา …

กิจกรรมปรับแผนพัฒนา ระยะ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ Read More »

เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโ …

เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี Read More »

สามีจิกรรมหลวงพ่อพระวชิรปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ทำกิจกรรมสามีจิกรรมพร …

สามีจิกรรมหลวงพ่อพระวชิรปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง) Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า …

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ Read More »

Scroll to Top