กิจกรรม

รับฟังนโยบายการบริหารงานภายใน และและร่วมงานสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๙ เมษยน ถึง ๑ พฤษภาคม พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อ …

รับฟังนโยบายการบริหารงานภายใน และและร่วมงานสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑๕ Read More »

รับฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่ว …

รับฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช Read More »

กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และการประชุมสัญจร พธ.บ. รุ่น ๓๘

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  นำโดยพระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้ …

กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และการประชุมสัญจร พธ.บ. รุ่น ๓๘ Read More »

บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิท …

บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี Read More »

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย …

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี Read More »

สาขา การจัดการเชิงพุทธ, ศาสนาและปรัชญา และ รัฐประศาสนศาสตร์ ลงบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะในชุมชน

            สาขา การจัดกา …

สาขา การจัดการเชิงพุทธ, ศาสนาและปรัชญา และ รัฐประศาสนศาสตร์ ลงบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะในชุมชน Read More »

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรบัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี และคณะ …

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรบัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต Read More »

Scroll to Top