ข่าวสาร

ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙

อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม และ อาจารย์ ดร.สุขอุษา นุ่นทอง เ …

ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ Read More »

รับฟังนโยบายการบริหารงานภายใน และและร่วมงานสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๙ เมษยน ถึง ๑ พฤษภาคม พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อ …

รับฟังนโยบายการบริหารงานภายใน และและร่วมงานสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑๕ Read More »

รับฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่ว …

รับฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช Read More »

กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และการประชุมสัญจร พธ.บ. รุ่น ๓๘

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  นำโดยพระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้ …

กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และการประชุมสัญจร พธ.บ. รุ่น ๓๘ Read More »

บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิท …

บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี Read More »

Scroll to Top