Author name: IT MCUST

สาขาการจัดการเชิงพุทธร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม และคณะ นำนิสิตลงพื้นที่ร่วม …

สาขาการจัดการเชิงพุทธร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Read More »

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ภาพ โดย รัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์

กำหนดการและข้อปฏิบัติพิธีประสาทปริญญา ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  ๘ – ๑๑ ธันวาคม …

กำหนดการและข้อปฏิบัติพิธีประสาทปริญญา ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ Read More »

Scroll to Top