กิจกรรม

พิธีเปิดการปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดเกาะกลาง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22-2-61  

ประมวลภาพพิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่ และสวดทักษิณานุปทานผู้มีพระคุณต่อ มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ 23-12-60

พรหมวิหาร ๔ ของพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค ๑๖ (ผู้อำนวยกา …

ประมวลภาพพิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่ และสวดทักษิณานุปทานผู้มีพระคุณต่อ มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ 23-12-60 Read More »

ภาพรวมการปฏิบัติธรรม วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มจร สุราษฎร์ธานี ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา ๒๔๖๐ โครงกา …

ภาพรวมการปฏิบัติธรรม วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มจร สุราษฎร์ธานี ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

โครงการเตรียมความพร้อม “ด้านสุขอนามัย” ในการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเตรียมความพร้อม ด้านสุขอนามัย ในการปฏิบัติธรรมปร …

โครงการเตรียมความพร้อม “ด้านสุขอนามัย” ในการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนิสิตภาคพิเศษ และภาคปกติ มจร สุราษฎร์ธานี ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนิสิตภาคพิเศษ ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศน …

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนิสิตภาคพิเศษ และภาคปกติ มจร สุราษฎร์ธานี ๒๕๖๐ Read More »

ภาพบรรยากาศการแข่งกีฬาบุคลากร มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ของ มจร สุราษฎร์ธานี

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ …

ภาพบรรยากาศการแข่งกีฬาบุคลากร มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ของ มจร สุราษฎร์ธานี Read More »

Scroll to Top