ประมวลภาพงานทำบุญอดีตบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 11-7-61

11-7-61

Scroll to Top