ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่อง “จิตว่างกับการทำงาน” ตามทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาส ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ออนไลน์

👨‍🎓คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา …

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่อง “จิตว่างกับการทำงาน” ตามทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาส ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ออนไลน์ Read More »

ประมวลภาพ มจร วส. สุราษฎร์ธานี และโซนภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด กับ ปปช. วันที่ 1-9-64

มจร ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดโครงการความร่วมมือทางศาสนาในการต่ …

ประมวลภาพ มจร วส. สุราษฎร์ธานี และโซนภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด กับ ปปช. วันที่ 1-9-64 Read More »

ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ออนไลน์ เริ่ม 24-8-64

คลิก แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบูรณาการ แนวทางความร่วม …

ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ออนไลน์ เริ่ม 24-8-64 Read More »

มจร วส. สุราษฎร์ธานี ร่วมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12-8-64

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ …

มจร วส. สุราษฎร์ธานี ร่วมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12-8-64 Read More »

Scroll to Top