Author name: IT MCUST

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จัดขึ้ …

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพ …

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา Read More »

ประกาศผู้ชนะการแข่งขันราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยฮงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร …

ประกาศผู้ชนะการแข่งขันราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนีย …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ …

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.)

พระครูอรุณสุตาลังการ รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธ …

ต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.) Read More »

Scroll to Top