กิจกรรม

บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิท …

บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี Read More »

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย …

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี Read More »

สาขา การจัดการเชิงพุทธ, ศาสนาและปรัชญา และ รัฐประศาสนศาสตร์ ลงบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะในชุมชน

            สาขา การจัดกา …

สาขา การจัดการเชิงพุทธ, ศาสนาและปรัชญา และ รัฐประศาสนศาสตร์ ลงบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะในชุมชน Read More »

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรบัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี และคณะ …

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรบัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต Read More »

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ภาพ โดย รัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์

Scroll to Top