กิจกรรม

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จัดขึ้ …

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพ …

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนีย …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

ต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.)

พระครูอรุณสุตาลังการ รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธ …

ต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.) Read More »

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี (โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. ๒๕๖๖) (๑๖-๒๐ พ.ย. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแล …

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี (โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. ๒๕๖๖) (๑๖-๒๐ พ.ย. ๖๖) Read More »

ร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๖ (๒๖-๓ พ.ย.๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้ …

ร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๖ (๒๖-๓ พ.ย.๖๖) Read More »

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เ …

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ การคืนประโยชน์ให้ชุมชน การปล่อยลูกปูม้าคืน …

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ Read More »

Scroll to Top