ร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๖ (๒๖-๓ พ.ย.๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ  บริเวณสะพานนริส อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่เรือพนมพระและการจัดพุ่มผ้าป่าออกพรรษา เหมือนเช่นทุกปี

Scroll to Top