กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี (โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. ๒๕๖๖) (๑๖-๒๐ พ.ย. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (กีฬาภายในของบุคลากร) ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙ คน ผลงาน ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญ ทองแดง จากกีฬาแบดมินตัน ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่มีมา โดยวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีได้รับมอบหมายจากประธานโซนสีส้มให้รับผิดชอบกีฬาแบดมินตันโซนสีส้ม มีผลงานของกีฬาแบดมินตันทุกโซนสีอยู่อันดับที่ ๓ จาก ๖ สี โดยเป็นรองสีฟ้า (ส่วนกลาง) และสีเขียว (อีสานใต้) 

Scroll to Top