ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

    ร่วมงานบำเพญกุศลศพโยมแม่ท่านพระครูสุกิตติบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในคืนสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม วันที่ ๓๐ สิงหาคม  และ พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ เมรุกลางวัดนาเหรง ต.นบพิตำ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

Scroll to Top