กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 

Scroll to Top