วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ขอน้อมถวายสักการะ พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙) ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ “พระพรหมวชิรเมธาจารย์” เจ้าคณะภาค ๑๖

Scroll to Top