วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปริยัตยาภรณ์

Scroll to Top