กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมงานแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของชาวอำเภอดอนสัก และอำเภอไกล้เคียง ร่วมกันจัดขึ้นกว่า 20 ปี โดยจะจัดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี กิจกรรมทั้งวัน การเดินแห่ผ้าขึ้นพระธาตุระยะทางการเดิน กว่า ๔ กิโลเมตร โดยในปีนี้มีประชาชนร่วมกันแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานะการณ์โควิดเพิ่งคลี่คลาย มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสืบสานประเพณีจำนวนมาก

ภาพโดย รัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์  (นิสิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔)

Scroll to Top