โครงการวิปัสสนากรรมฐาน 2566 (14-23 มกราคม 2566)

โครงการวิปัสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  รวม ๑๐ วัน  โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นเจ้าของโครงการ และ ท่านพระครู่กิตติพัฒนานุกูลเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกในฐานเจ้าอาวาส

Scroll to Top