อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ๒๗ ธ.ค. ๖๕

ภาพโดย รัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์

Scroll to Top