วันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์ฯ และทำบุญอุทิศบูรพาจารย์ 26 ธ.ค. ๖๕

ภาพโดย รัชฏาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์

Scroll to Top