ผู้สมัครเรียน รอบ 2 เข้าสอบวันที่2 มิถุนายน 2563 สอบออนไลน์เวลา 09.00 น.

ผู้สมัครเรียน รอบ 2 เข้าสอบวันที่2 มิถุนายน 2563 สอบเวลา 09.00 น.ให้เวลา 2 ชั่วโมง และภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มเวลา 13.00 น. โดยใช้ Google Meet

ระบบจะเปิดให้สอบ เวลา 8.55 น.
สอบเวลา 09.00 น.ให้เวลา 2 ชั่วโมง และภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มเวลา 13.00 น. โดยใช้ Google Meet

ลิงค์ข้อสอบเข้า ป.ตรี  ศาสนา 2563
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Q1UmQd_leON3dglz3p-FmeL7E-EUR2x6yrKwyBBpTJKzuw/viewform?usp=pp_url

ลิงค์ข้อสอบเข้า ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 2563
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhkYHkg_AWCiwj8k2Wea9WHNFL8SUCmA-3RzuLjAVJ67EtlQ/viewform?usp=pp_url

ลิงค์ข้อสอบเข้า ป.ตรี การจัดการเชิงพุทธ 2563
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrk5CAzzWbYl_OAAXNNwDNSOX7rkpA-Xu53jimmJ0qk4AruA/viewform?usp=pp_url

 

line ติดต่อสอบถามอาจารย์ สำหรับนิสิตใหม่ 

 

Scroll to Top