หลักสูตร/สาขาวิชา

ปิดตัวเอง…สู่โลกแห่งการสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆ ได้โลดแล่นด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ที่เน้นโอกาสในการสร้างสรรค์ ฝึกฝนประสบการณ์ ต่อยอดความฝันให้เกิดจริงและสำเร็จได้

Close