ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต มจร สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23-12-60

รูปเก็บตกหลังเลิกกิจกรรมปีใหม่ 2560

Scroll to Top