ประมวลภาพพิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่ และสวดทักษิณานุปทานผู้มีพระคุณต่อ มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ 23-12-60

พรหมวิหาร ๔ ของพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค ๑๖ (ผู้อำนวยการ มจร สุราษฎร์ธานี ) และผู้บริหาร คณาจาร์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ และทักษิณานุปทานผู้มีพระคุณต่อ มจร สุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมประกวดต่างๆ โปรดติดตามLinkต่อไปในวันที่ 24-12-60

Scroll to Top