ประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

กำหนดการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณบรรพต  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

—————-

วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐
๐๘.๐๐  –  ๑๐.๐๐ น.            เดินทางจาก มหาวิทยาลัย ฯ  สู่  วัดสุวรรณบรรพต  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐.๐๐  –  ๑๑.๐๐ น.             เข้าที่พัก / ลงทะเบียน /  ขอปริวาส  (เฉพาะบรรพชิต)
๑๑.๐๐  –  ๑๓.๐๐ น.            ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง / ทำกิจส่วนตัว
๑๔.๓๐  –  ๑๕.๓๐ น.           ชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติธรรม
๑๖.๐๐  –  ๑๖.๓๐ น.            คณะผู้บริหาร  คณะสงฆ์ และนิสิต พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี
๑๖.๓๐  –  ๑๗.๓๐ น.           พิธีเปิด
๑๗.๓๐  –  ๑๘.๓๐ น.           ทำกิจส่วนตัว / จัดที่พัก
๑๘.๓๐  –  ๒๑.๓๐ น.           พิธีบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘ /ประธานกรรมการบริหาร กล่าวให้โอวาท/บอกวัตร
๒๑.๓๐     เป็นต้นไป            จำวัด /เข้านอน / ปิดไฟ

วันที่  ๖  –  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐
๐๔.๐๐  –  ๐๔.๓๐ น.              ตื่นทำกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐  –  ๐๔.๕๐ น.             ลงชื่อปฏิบัติธรรมช่วงเช้า
๐๔.๕๐  –  ๐๖.๐๐ น.              บอกวัตร (เฉพาะบรรพชิต)  ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐  –  ๐๘.๐๐ น.              ทำภารกิจส่วนตัว / ฉันภัตตาหาร/ รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐  –  ๐๘.๒๐ น.             ลงชื่อปฏิบัติธรรมช่วงสาย
๐๘.๒๐  –  ๑๑.๐๐ น.             ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น.             ฉันเพล/รับประทานอาหารเที่ยง
๑๒.๐๐  –  ๑๓.๐๐ น.             ทำกิจส่วนตัว
๑๓.๐๐  –  ๑๓.๒๐ น.            ลงชื่อปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย
๑๓.๒๐  –  ๑๖.๓๐ น.            ปฏิบัติธรรม
๑๖.๓๐  –  ๑๘.๐๐ น.            พักผ่อน  ฉัน/ดื่ม น้ำปานะ / บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม
๑๘.๐๐  –  ๑๘.๒๐ น.            ลงชื่อปฏิบัติธรรมภาคค่ำ
๑๘.๒๐  –  ๒๑.๐๐ น.            ทำวัตรเย็น  ปฏิบัติธรรม บอกวัตร (เฉพาะบรรพชิต)
๒๑.๐๐  –  ๒๑.๓๐ น.            ทำกิจส่วนตัว
๒๑.๓๐  น. เป็นต้นไป           จำวัด/เข้านอน/ปิดไฟ

วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๐
๐๔.๐๐  –  ๐๔.๓๐ น.             ตื่นทำกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐  –  ๐๔.๕๐ น.             ลงชื่อปฏิบัติธรรมช่วงเช้า
๐๔.๕๐  –  ๐๖.๐๐ น.             บอกวัตร   (เฉพาะบรรพชิต) ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐  –  ๐๘.๐๐ น.             ทำภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐  –  ๑๑.๐๐ น.             ลงชื่อปฏิบัติธรรมช่วงสาย  ทำความสะอาดสถานที่ การให้อัพภาน
๑๑.๐๐  –  ๑๒.๐๐ น.             รับประทานอาหารเที่ยง  ลงชื่อปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย
๑๒.๐๐  –  ๑๒.๓๐ น.            พิธีปิด / การให้อัพภาน (ต่อ)
๑๒.๓๐  –  ๑๔.๐๐ น.            ลาศีล ลาบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๕  / เดินทางกลับ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close