องค์กรบริหารนิสิตสัญจร

องค์กรบริหารนิสิต มจร วิทยาเขตนครราชสีมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการนิสิต
ในวันที่ 18 ก.ย. 59 ณ มจร ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Scroll to Top