ชมรมผู้ป่วยโรคหอบหืด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ชมรมผู้ป่วยโรคหอบหืด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นธรรมบูชา ครั้งที่ ๑๘ ณ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
***รายละเอียดก่อนเข้ารับการตรวจตามเอกสารด้านล่าง

 

Scroll to Top