ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรบัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี และคณะ ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรบัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ  เพื่อถวายมุทิตาสักการะในนามวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566

Scroll to Top