ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิต ร่วมสามีจิกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีร่วมทำสามีจิกรรม(ทำวัตร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี แบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐
การทำสามีจิกรรม เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข หมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน

โอกาสที่ควรทำสามีจิกรรม
– ในวันเข้าพรรษา ทำกับภิกษุสามเณรในวัด
– (ในระยะเข้าพรรษา หลังเข้าพรรษาระยะประมาณเจ็ดวัน ทำกับท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดกัน)
โดยวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมกัน สามีจิกรรม แด่
พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เวลา ๑๓.๐๐
รหัส เข้าห้อง googlemeet wbu-btnp-ktj

 

Scroll to Top