เทศน์มหาชาติ วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Scroll to Top