เปิดรับสมัคร รอบ ๒ พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

สมัคออนไลน์รอบ ๒ Click

Scroll to Top