ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมการประสาทปริญญา มจร สุราษฎร์ธานี รุ่น ๖๓ วันที่ ๖-๕-๖๑

Scroll to Top