ภาพบรรยากาศการแข่งกีฬาบุคลากร มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ของ มจร สุราษฎร์ธานี

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑ “มจร สัมพันธ์ กว๊านพะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Scroll to Top