ภาพบรรยากาศ มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Scroll to Top