ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยคณะอาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Scroll to Top