วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ปีที่ 12

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 พระครูปริยัติคุณาวุธ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพระครูปริยัติธำรงคุณ,ดร. ผอ.สำนักงานวิชาการ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ปีที่ 12 เป็นโครงการที่ผู้อำนวยการได้ทำกิจกรรมนี้มายาวนาน ขออนุโมทนานิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ร่วมกิจกรรมทุกรูป/คน
พระธาตุศรีสุราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ประดิษฐานบนยอดเขาท่าเพชร ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 6กิโลเมตร นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของอำเภอเมือง ลักษณะรูปทรงสูงเรียวคล้ายลำเทียนหรือเสาอโศก ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น
นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ    ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้เสด็จไปทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อมาใน พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ระลึกด้วย เขาท่าเพชรจึงถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จึงได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ของทุกปี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การแห่ผ้าห่มพระธาตุเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่พระพุทธเจ้า

Scroll to Top