รายงานการวิจัย รายงานวิจัยย่อยที่ ๒ เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและการเชื่อมโยงอารยธรรมศรีวิชัยของลุ่มแม่น้้าตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี The Way of life, Wisdom and the Linkage to Srivichaya Civilization of the Tapee Basin Community in Surat Thani Province ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้้าตาปี : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารยธรรมศรีวิชัย The Tapee Basin Wisdom : the History, the Values and the Linkage to Srivichaya Civilization

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 5
  • File Size 2.76 MB
  • File Count 1
  • Create Date 31/08/2019
  • Last Updated 31/08/2019

รายงานการวิจัย รายงานวิจัยย่อยที่ ๒ เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและการเชื่อมโยงอารยธรรมศรีวิชัยของลุ่มแม่น้้าตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี The Way of life, Wisdom and the Linkage to Srivichaya Civilization of the Tapee Basin Community in Surat Thani Province ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้้าตาปี : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารยธรรมศรีวิชัย The Tapee Basin Wisdom : the History, the Values and the Linkage to Srivichaya Civilization

ดูออนไลน์

 

Scroll to Top