งานวิจัย

การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว …

การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี Read More »

รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : รูปแบบการเสริมสร้ …

รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

อิสระทาง รปศ. ๒๕๕๘ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

อิสระทาง รปศ. ๒๕๕๘ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบ …

อิสระทาง รปศ. ๒๕๕๘ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล Read More »

Scroll to Top